Pedagogik

Ellen och Lisa kan hjälpa barn med inlärning.
Boken har även ett pedagogiskt syfte. Den kan användas både som Läromedel i förskola och skola och även av dig som förälder.

Det unika med upplägget är att blanda praktik, rörelse och musik med frågeställningar och pedagogiska moment. På det sättet ökar förutsättningarna för att memorera bättre.
Det bidrar även till en ökad närvaro och trygghet.
Ellen och Lisa är till för alla barn, oavsett förutsättningar.


Innehåll

Längst bak i boken finns instruktioner i hur man kan jobba med boken för inlärning av olika ämnen. Upplägget är olika moment och uppgifter som är baserade på sagans innehåll.

Alla uppgifter har tre huvudkategorier:

  • Reflektion/frågeställning
  • Pyssel
  • Rörelse/praktik

Tanken är att blanda eftertänksamhet, kreativitet och praktiska moment för en bättre inlärning.

Den pedagogiska delen kan användas av dig som förälder för att dels jobba med inlärning, men också som olika sysselsättningar i vardagen för att öka stimulans, såväl psykiskt som fysiskt.

VÄRDEGRUND FÖR ATT FÖREBYGGA MOBBING
OCH UTANFÖRSKAP

Alla uppgifter i boken tar upp frågor som berör utanförskap,
mobbing och att vara olika.

Läromedel

Boken är även utformad som ett läromedel för förskola och skola, ålder 3-7 år.

Genom praktiska övningar i kombination med musik och rytmik lär sig barnen att memorera bättre samt att visa varandra respekt och hänsyn. Upplägget är baserat på olika teman och moment som är relaterade till de olika händelserna och låtarna i sagan.

SYFTE
ALLA BARN HAR OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR. SYFTET MED BOKEN SOM LÄROMEDEL ÄR ATT JOBBA MED EN INLÄRNINGSFORM SOM PASSAR ALLA BARNS BEHOV. 
EFFEKTER AV BOKEN
BARNEN BLIR MER DELTAGANDE OCH TRYGGA.
 BARNEN FÅR LÄTTARE ATT MEMORERA,
VILKET ÖKAR DERAS KUNSKAP.
 BARNEN LÄR SIG VISA VARANDRA RESPEKT, HÄNSYN OCH ATT LYSSNA PÅ VARANDRA.

Referenser

LÄROMEDEL

Under våren 2016 använde sig Furubergs Förskola av boken ”Ellen & Lisa på upptäcktsfärd” som underlag för deras Läroplan under en hel termin. Kopplat till boken fick de utforska språk, matte, naturvetenskap, sång, rörelse & drama. Förskolan valde boken för att de tyckte det är lätt att fånga barnens intresse kring en berättelse, för att få med läroplanens olika delar.

Dansföreställlning

Boken har även legat till grund för ena dansföreställning för barn i förskolan (3-5 år) som danslärare Liselott Berggren från Kulturskolan i Piteå har arbetat fram utifrån boken. 

- Med hjälp av musiken vill vi förmedla rytmik, sång, takt, berättande till barnen. 
- Med hjälp av sagan om Ellen & Lisa vill vi väcka barnens nyfikenhet för vårt förväntade lärande inom språk, matte, naturvetenskap & rytmik.
 - Med fantasidelen vill vi öka barnens självkänsla & tro på sig själva, att de är viktiga.

"Jag tycker boken varit mycket inspirerande! Bra musik och en bra pedagogisk handledning som man kan använda sig av. Jag rekommenderar alla som jobbar med barn i skola och förskola att köpa boken "Ellen och Lisa på upptäcktsfärd" och använda den tillsammans med barnen.

Rulla till toppen